Meb personel, SGK gün sayısı sorgulama, SGK Hizmet Dökümü

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama

Asker ülkenin korunması adına her zaman hazır bulunmak zorundadır. Bu bağlamda kendini her zaman için tetikte tutabilmek için, kendi içindeki dinamikleri daima aktif olması amacını düşünmüş ve tatbikatlar yaparak kendini hazır tutmuştır. Personel Seferberliği‘nin hedefi; Seferberlik ve Savaş hâlinde Türk Silâhlı Kuvvetleri´nin ihtiyaç duyacağı yedek personeli barıştan itibaren görevlendirerek, yedek personele sefer görev emri vermektir.

Genelkurmay’ın isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbikat eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verr. Karar doğrultusunda Bakanlıklar, kamu ve özel kurum/kuruluşlarla, TSK arasında planlanan işbirliğinin denenmesi, yedek personelin eğitilip harbe hazır hale getirilmesi maksadıyla her yıl YILDIRIM Serisi Seferberlik Tatbikatları ve Ferdi Eğitimleri icra edilir.

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama

Bu tatbikatların ve eğitimlerin süresi en çok 45 sürer. Süre ise, Bakanlar Kurulu tarafından arttırılabilir veya azaltılır. Günümüzde söz konusu tatbikatlar 8-10 gün süreli olarak yapılır. Personel Seferberlik Tatbikatlarında; Personelin muvazzaflık (görevli yükümlü) döneminde edindiği eğitim düzeyinin sürdürülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedeklerin yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

Lojistik Seferberlik Tatbikatlarında; Seferberlik ve savaş haliyle ilgili hazırlıkların uygulanması, sivil ve askeri makamların çağrı bildirimi eğitimlerinin geliştirilmesi hedeflenir.

1. Araç Seferberliği Tatbikatları: Kurulu ve seferde kurulacak askeri birlik ve kurumların araç seferberlik hazırlıklarının denenmesi, seferberlik halinde MMM Komisyonlarının yapacakları araç tedarik faaliyetlerini barış döneminde uygulatarak tecrübe kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak işbirliği ile ilgili hususların uygulama safhasına konulması hedeflenir.

2. Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları: Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler emrine veya harekât kontrolüne girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve kuruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılır.

3. Özel Nakliyat Firmalarının Tatbikatları: Firmaların barış şartlarında seferberlik tatbikatları içinde sefer görevine yönelik olarak denenmesini içerir.

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz