Meb personel, SGK gün sayısı sorgulama, SGK Hizmet Dökümü

Aksaray Üniversitesi profesör ve yardımcı doçent alım ilanı

Aksaray Üniversitesi için profesör ve yardımcı doçent alımı yapılacaktır.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aksaray Üniversitesi profesör ve yardımcı doçent alım ilanı

Aksaray Üniversitesi profesör ve yardımcı doçent alım ilanı

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere, Profesör kadroları için (6 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Unvanı Adt . Fakülte/Yüksekokul/Bölüm Anabilim Dalı/Programı AÇIKLAMA
Yrd. Doç. 1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri ABD. 1) Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak; yüksek lisans ve doktorasını çevre mühendisliği alanında yapmış olmak; 2) Katı atık ve toprak kirliliği alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri ABD. 1) Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak; yüksek lisans ve doktorasını çevre mühendisliği alanında yapmış olmak; 2) Anaerobik, aerobik atık su arıtımı alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat ABD. Maliye veya iktisat alanında doktora yapmış olmak.
Prof. 1 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD Küreselleşme ve göçler sosyolojisi alanında bilimsel çalışmaları olmak
Yrd. Doç. 1 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati ABD. Bedii sanatlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları ABD. Atlarda davranış bozuklukları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Ş.Koçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü İşletme veya iktisat alanında doktora yapmış olmak.

Yorum Yaz