Meb personel, SGK gün sayısı sorgulama, SGK Hizmet Dökümü

Aksaray Üniversitesi doçent ve yardımcı doçent Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi doçent ve yardımcı doçent alımı yapılacaktır.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aksaray Üniversitesi doçent ve yardımcı doçent Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi doçent ve yardımcı doçent Alım İlanı

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD / PR. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji DOÇENT 1 Supra ve makromoleküler yapıların tasarımı, sentezi ve teknolojik uygulamaları ile gerilimli halkalı allenler konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi YRD.DOÇ. 1 Osmanlı Fransız diplomatik ilişkileri ve Kırım Savaşı konusunda doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Öğrencilerde geometri dersine yönelik arttırılmış gerçeklik materyallerinin tasarlanması, kullanılması ve etkililiğinin test edilmesi alanında çalışmaları olmak
YRD.DOÇ. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri Alanlarında Doktora yapmış olmak.
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği YRD.DOÇ. 1 Teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikler alanında çalışma yapmış olmak
Okul Öncesi Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi alanında çalışması olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Öğrencilerde vatandaşlık bilinci düzeylerinin değerlendirilmesi alanında çalışması olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşleme DOÇ. 1 Doğal taş kesme, yeraltı kömür madenciliği ve sayısal modelleme üzerine çalışmaları olmak.
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği YRD.DOÇ. 1 Sosyo kültürel davranış modelleme, adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme Bilimleri YRD.DOÇ. 1 Belediyelerde yönetsel kapasite konusunda çalışmalar yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim YRD.DOÇ. 1 Kur’an’da ğayb kavramı ve Hz. İbrahim konularında araştırmaları olmak
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık YRD.DOÇ. 1 Değişik sulandırıcılar ile dondurulan aygır epermalarının in vitro değerlendirilmesi üzerine çalışmalar konusunda doktora yapmış olmak.
YRD.DOÇ. 1 Koyunlarda laparoskopi ve laparatomi cerrahi uygulamalarının karşılaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YRD.DOÇ. 1 Foto ve elektrokronik malzemeler, moleküler algılayıcılar ve kendini onarabilen akıllı malzemeler konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.

Yorum Yaz